Ege ve Yunan Uygarlığı Hakkında Kısaca Bilgi

Ege ve Yunan Uygarlığı, Ege Adaları, Trakya, Yunanistan, Makedonya ve Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarl...


Ege ve Yunan Uygarlığı, Ege Adaları, Trakya, Yunanistan, Makedonya ve Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. Girit, Miken ve Yunan olmak üzere üç dönemde ele alınmaktadır.

a) Girit Medeniyeti
 • Ege bölgesinde bilinen en eski uygarlık merkezi Girit Adası’dır.
 • Girit Adası'nda 3.500'lerde doğmuş bir uygarlıktır.
 • Önceleri şehir devletleri olarak yaşamışlardır.
 • Mora Yarımadasını ve diğer Ege Adaları’nı da etkilemiştir
 • Knossos önemli yerleşim merkezidir.
 • Çok tanrılı dinlere inanmış, ölülerini eşyalarıyla gömmüşlerdir.
 • En önemli mimari eserleri Knossos Sarayı'dır.
 • Giritliler güçlü bir donanma kurmuşlardır.
 • Gemi yapımında ve taş işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
 • Denizcilik, tarım ve ticaretle uğraşmışlardır.
 • Çivi yazısına benzer bir yazı kullanmış­lar, ancak bu yazıları henüz okunamamıştır.
 • Dor ve Akalar tarafından yıkılmışlardır.
b) Miken Medeniyeti
 • Miken Medeniyeti, Akalar tarafından kurulmuştur.
 • Mora yarımadası çevresinde kurulmuştur.
 • Girit kültürünü devam ettirmişlerdir.
 • Ölüm sonrası hayata inandıklarından kuyu şeklinde mezarlar yaptılar.
 • Mikenlerin tarihindeki en önemli olay Çanakkale yakınlarinda yaptıklari Truva Savaşları'dır.
Bu savaşlar Homeros’un İlyada adlı destanına konu olmuştur.
 • Mikenlerin kuyu mezarları ve günümüze kadar kalan Miken
  Şatosu
  en önemli sanat eserleridir. ,
 • Dorlar tarafından yıkılmışlardır (M.Ö. 7. yüzyıl).
c) Yunan Medeniyeti

Dorlar tarafından bugünkü Yunanistan’da kurulmuş, Polis adı verilen ve krallar tarafından yönetilen şehir devletleri ile yönetilmiştir. Polis devletlerinin birbirleriyle mücadeleleri nedeniyle Yunanistan'da siyasi birlik sağlanamamıştır.
 • Arazinin tarıma elverişli olmaması nedeniyle Yunanlılar deniz ticaretiyle uğraşmışlardır.
 • Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurmuşlardır.
 • Yunanlılar çok tanrılı dinlere inanmışlardır. 
 • Yunanlılar, felsefe, tarih, matematik ve tıp gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlamışlardır. Felsefe alanında Sokrat, Eflatun ve Aristo ünlü Yunan filozoflardır.
 • Herodot, Tukidides ve Ksenefon önemli eserler vermişlerdir. Hipokrat, her hastalığın bir sebebinin olduğu ileri sürerek modern tıbbın temellerini atmıştır.
 • Mimaride, tiyatrolar, tapınaklar ve heykeller önemli yer tutar.
 • Mısır takvimini ve Fenike alfabesini kullanıp geliştirmişlerdir.
 • Yunan şehir devletleri, Yunanistan’ı işgal etmeye çalışan Perslere karşı birlikte savaşmışlar ve M.Ö. 4. yüzyılda Makedonyalıların kurduğu “Helen Birliği”ne katılmışlardır

Yorumlar

Ad

Açık oturum özellikleri maddeler halinde,1,ahmet yesevi eserleri,1,ahmet yesevi hakkında kısa bilgi,1,ahmet yesevi özellikleri,1,akadlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,akadlar ile ilgili özet bilgi,1,anı hakkında kısa bilgi,1,anı hatıra maddeler halinde özellikleri,1,asurlular ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,asurlular ile ilgili ozet bilgi,1,aşık halk edebiyatı sanatçıları tablosu,1,Aşık ömer kısaca,1,Aşık ömer maddeler halinde bilgi,1,avarlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,avarlar ile ilgili özet bilgi,1,Avrupa birliği hakkında kısa bilgi,1,Avrupa birliğinin özellikleri,1,babiller ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,babiller ile ilgili özet bilgi,1,babürler hakkında maddeler halinde bilgi,1,babürler özet,1,Bala Hatun,1,Bilim,4,Bitkiler,5,biyografi hakkında kısa bilgi,1,biyografi maddeler halinde özellikleri,1,Bulgarlar ile ilgili özet bilgi,1,Çin uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,çin uygarlığı ile ilgili özet bilgi,1,dadaizm özellikleri,1,dadaizmin temsilcileri,1,Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgi,1,Dede Korkut Hikayeleri maddeler halinde bilgi,1,deneme hakkında kısa bilgi,1,deneme maddeler halinde özellikleri,1,divan edebiyatı sanatçıları tablo,1,divan edebiyatında şarkı nedir,1,divan sanatçıları ve eserleri,1,doğu akdeniz uygarlıkları özet,1,dram çeşitleri,1,dram hakkında kısa bilgi,1,dram maddeler halinde özellikleri,1,Edebiyat,230,ege ve yunan uygarlığı maddeler halinde bilgi,1,Egzistansiyalizm özellikleri,1,Egzistansiyalizm temsilcileri,1,ekspresyonizm özellikleri,1,ekspresyonizm temsilcileri,1,elamlar,1,elamlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,elamlar ile ilgili özet bilgi,1,eleştiri hakkında kısa bilgi,1,eleştirinin maddeler halinde özellikleri,1,Empresyonizm özellikleri,1,Empresyonizm temsilcileri,1,eski yunan uygarlıkları kısaca maddeler halinde bilgi,1,fabl hakkında kısa bilgi,1,fabl maddeler halinde özellikleri,1,Faydalı Bilgiler,2,fenikeliler,1,fıkra hakkında kısa bilgi,1,fıkra maddeler halinde özellikleri,1,Flaubert özellikleri,1,Forum kısa bilgi,1,Forum kısaca,1,Forumun özellikleri maddeler halinde,1,futurizm maddeler halinde,1,futurizm özellikleri,1,futurizmin temsilcileri,1,gazel hakkında bilgi,1,gazel özellikleri maddeler halinde,1,Genel Bilgi,3,Genel Bilgiler,21,gezi yazısı hakkında kısa bilgi,1,gezi yazısı maddeler halinde özellikleri,1,girit uygarlığı hakkında kısa bilgi,1,goethe eserleri,1,goethe hayatı,1,goethe özellikleri,1,göktürkler hakkında maddeler halinde bilgi,1,göktürkler hakkında özet bilgi,1,günlük hakkında kısa bilgi,1,günlük maddeler halinde özellikleri,1,harzemşahlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,harzemşahlar özet bilgi,1,Hayvanlar,1,hint uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,hint uygarlığı ile ilgili özet bilgiler,1,hunlar hakkında maddeler halinde kısa bilgi,1,hunlar hakkında özet bilgi,1,hümanizm maddeler halinde,1,hümanizm özellikleri,1,hümanizmin temsilcileri,1,ibraniler,1,İdil Bulgarları,1,İlginç Bilgiler,21,ilk türk beylikleri kısa bilgi,1,ilk türk beylikleri kısaca,1,ilk türk beylikleri özet bilgi,1,jan jak russo,1,Kaktüs ile ilgili bilgiler,1,karacaoğlan hakkında bilgi,1,karacaoğlan hakkında kısa bilgi,1,karacaoğlan kısaca,1,Karagöz ve Hacıvat hakkında kısa bilgi,1,Karagöz ve Hacıvat maddeler halinde özellikleri,1,Kaside Bölümleri,1,Kaside Türleri,1,Kast sistemi hakkında özet bilgi,1,kast sistemi özellikleri,1,kavimler göçü kısaca,1,kayıkçı kul mustafa kısaca,1,kayıkçı kul mustafa maddeler halinde,1,Kırgızlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,kısaca avarlar,1,kısaca babürler,1,kısaca göktürkler,1,Kısaca harzemşahlar,1,kısaca hint uygarlığı,1,kısaca hunlar,1,kısaca kürşad ayaklanması,1,kısaca roma uygarlığı,1,kısaca timur devleti,1,kısaca urartular,1,Kimdir,135,komedya hakkında kısa bilgi,1,komedya maddeler halinde özellikleri,1,Konu Dışı,5,köroğlu özet bilgi,1,Köy Seyirlik Oyunları hakkında kısa bilgi,1,Köy Seyirlik Oyunları maddeler halinde ozellikleri,1,kuloğlu edebi kişiliği maddeler halinde,1,kuloğlu kimdir,1,kutluk devleti hakkında kısa bilgi,1,Kübizm özellikleri,1,Kübizm temsilcileri,1,Lamartine eserleri,1,Lamartine hayatı,1,Lirik şiirin maddeler halinde özellikleri,1,Maddeler Halinde Bilgi,61,mahallileşme akımı hakkında kısa bilgi,1,makale hakkında kısa bilgi,1,makale maddeler halinde özellikleri,1,masal hakkında kısa bilgi,1,masalın maddeler halinde özellikleri,1,meddah hakkında kısa bilgi,1,meddah maddeler halinde özellikleri,1,mesnevi maddeler halinde özellikleri,1,Meşe ile ilgili bilgiler,1,Mısır,1,mısır uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,mısır uygarlığı özet bilgi,1,miken uygarlığı hakkında kısa bilgi,1,Moğollar,1,murabba özellikleri maddeler halinde,1,musammat gazel örneği,1,musammat nedir özellikleri,1,musammat türleri,1,Münazara kısa bilgi,1,Münazara özellikleri maddeler halinde,1,müslüman türk devletlerinde devlet görevlileri,1,müslüman türk devletlerinde saray görevlileri,1,Natüralizm nedir kısaca maddeler halinde,1,Natüralizmin temsilcileri,1,Necip Fazıl Kısakürek Eserleri,1,Nedir,7,orhun yazıtları hakkında kısa bilgi,1,Orkide ile ilgili bilgiler,1,Orta Oyunu hakkında kısa bilgi,1,Orta Oyunu maddeler halinde özellikleri,1,Osmanlı Devleti,1,öykü hakkında kısa bilgi,1,öykü hikaye maddeler halinde özellikleri,1,Özet Bilgi,15,Panelin özellikleri maddeler halinde,1,parnasizm maddeler halinde,1,parnasizm özellikleri,1,parnasizmin temsilcileri,1,platon eserleri,1,platon özellikleri maddeler halinde,1,platon özet bilgi,1,puşkin özellikleri,1,Realizm nedir kısaca maddeler halinde,1,Realizmin temsilcileri,1,roma uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,roma uygarlığı ile ilgili özet bilgi,1,roman hakkında kısa bilgi,1,romanın maddeler halinde özellikleri,1,rubai nedir edebiyat,1,rubainin özellikleri maddeler halinde,1,sebki hindi hakkında kısa bilgi,1,sembolizm maddeler halinde,1,sembolizm özellikleri,1,sembolizmin temsilcileri,1,Sempozyum kısa bilgi,1,Sempozyum özellikleri maddeler halinde,1,Serveti fünun hakkında kısa bilgi,1,Sokrates özet hayatı,1,söyleşi sohbet hakkında kısa bilgi,1,söyleşinin maddeler halinde özellikleri,1,söylev hakkında kısa bilgi,1,söylevin maddeler halinde özellikleri,1,sunum özellikleri maddeler halinde,1,sunum özellikleri nedir,1,sümerler,1,sümerler ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,sümerler ile ilgili özet bilgi,1,Sürrealizm özellikleri,1,Sürrealizmin temsilcileri,1,şarkı özellikleri maddeler halinde,1,Tarih,76,Tarihler,1,tekke edebiyatı sanatçıları tablosu,1,timur devleti hakkında maddeler halinde bilgi,1,trajedi hakkında kısa bilgi,1,trajedi özellikleri maddeler halinde,1,Tuna Bulgarları,1,tuyuğ nedir edebiyat,1,tuyuğ özellikleri maddeler halinde,1,türk adı ilk nerede geçmiştir,1,türk adının anlamı,1,türk adının kökeni,1,türk göçlerinin sebep ve sonuçları kısaca,1,türk göçlerinin sebep ve sonuçları maddeler halinde,1,türk ismi nereden gelmektedir,1,türk isminin geçtiği ilk eser,1,türki basit akımı hakkında bilgi,1,urartular hakkında özet bilgi,1,urartular ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,Uygurlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,uygurlar ile ilgili özet bilgi,1,uygurların özellikleri,1,Ülkeler,14,victor hugo edebi kişiliği,1,victor hugo özellikleri,1,Volga Bulgarları,1,Yapılar,1,yüzyıllara göre halk şairleri,1,yüzyıllara göre tekke şairleri,1,
ltr
item
Kısa Bilgi: Ege ve Yunan Uygarlığı Hakkında Kısaca Bilgi
Ege ve Yunan Uygarlığı Hakkında Kısaca Bilgi
https://1.bp.blogspot.com/-rqEJReXC6hQ/XdJ9xhLhoJI/AAAAAAAAKNM/qBHnjmzBnuQPjsQhsnyzrokJBVAUVOiKQCEwYBhgL/s320/greece-1594689__480.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rqEJReXC6hQ/XdJ9xhLhoJI/AAAAAAAAKNM/qBHnjmzBnuQPjsQhsnyzrokJBVAUVOiKQCEwYBhgL/s72-c/greece-1594689__480.jpg
Kısa Bilgi
https://www.kisabilgi.net/2017/02/ege-ve-yunan-uygarlg-hakknda-ksaca-bilgi.html
https://www.kisabilgi.net/
https://www.kisabilgi.net/
https://www.kisabilgi.net/2017/02/ege-ve-yunan-uygarlg-hakknda-ksaca-bilgi.html
true
8809941384930118161
UTF-8
Tüm yayınları görüntüle Başka yayın bulunamadı Tümünü Gör Devamı Yanıtla Vazgeç Sil Anasayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü Gör Diğer Yayınlar Etiket Arşiv Arama Tüm Yayınlar Sonuç Bulunamadı Anasayfa'ya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Ara Oc Şub Mar Nis Mayıs May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Yeni 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 hafta önce Takipçiler Takip THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content