Aşık Halk Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Kısaca

Aşık Halk Edebiyatı Şairleri Tablosu Aşık edebiyatı, halk edebiyatının bir koludur. Hece ölçüsüyle halk diliyle oluşturulan eserler saz ...

Aşık Halk Edebiyatı Şairleri Tablosu

Aşık edebiyatı, halk edebiyatının bir koludur. Hece ölçüsüyle halk diliyle oluşturulan eserler saz eşliğinde ozanlar tarafından söylenmiştir. Aşık edebiyatı nazım türleri koşma, semai, varsağı, destan, nazım türleri; güzelleme, koçaklama, ağıt ve taşlamadır. Aşık edebiyatının önemli temsilcileri şunlardır:

Sanatçı Açıklama
Köroğlu (16.yy) Bolu'da yaşamış halk ozanıdır. Aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda şiirler yazmıştır. Koçaklamalarıyla ünlüdür.
Karacaoğlan (16.-17.yy)  Aşık edebiyatının en önemli şairlerindendir. Kendinden sonra gelenleri etkilemiştir. Koşma, semai, varsağılarıyla ünlüdür.
Kayıkçı Kul Mustafa (17.yy) Yeniçeri ozanıdır. Hece ölçüsüyle yazmıştır. "Genç Osman Destanı" ile ünlüdür.
Aşık Ömer (17.yy) Üretkenliği ile bilinen şairdir. Divan edebiyatından etkilense de koşma ve semaileri ile ünlüdür. Aşıkname isimli eseri vardır.
Kuloğlu (17.yy) Döneminin  önemli halk ozanlarından biridir. 4. Murat'ın Bağdad Seferi'ne katılmıştır. Lirik ve epik şiirler yazmıştır.
Gevheri (18.yy) Medrese eğitimi görmüştür. Aşk, gurbet, ayrılık ve doğa güzelliklerini işlemiştir. Türkü ve koşmalarıyla ünlüdür. Aruz ölçüsüyle de eserler vermiştir. Kendi ismini taşıyan musiki makamı vardır. 
Dertli (18.yy) Aruz ve hece ölçüsünü kullanmıştır. Divanı vardır. Taşlamalarıyla ünlüdür.
Erzurumlu Emrah (19.yy) Medrese eğitimi görmüş mutasavvıf ozandır. Semai ve koşmalarının yanında aruzla yazdığı eserleri vardır.
Seyrani (19.yy) Taşlamalarıyla ünlüdür. Dönemindeki aksaklıkları, yanlışları dile getirmiştir. Divanı vardır.
Dadaloğlu (19.yy) Avşar Türkmenlerindendir. Osmanlı'nın Türkmenleri yerleşik hayata geçirme politikasına karşı şiirler yazmıştır. Koçaklamalarıyla ünlüdür.
Bayburtlu Zihni (19.yy) Hem divan hem halk edebiyatında eserler vermiştir. "Sergüzeştname" isimli mesnevisi vardır. Taşlamalarıyla da ünlüdür.
Aşık Veysel (20.yy) Sivas'ın Sarkışla Köyünde dünyaya gelmiştir. Cumhuriyet döneminin ünlü ozanıdır. Şiirlerinde aşk, doğa, yurt sevgisi ve insani değerlerden bahsetmiştir. "Sazımdan Sesler", "Deyişler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli eserlerier vardır.

Yorumlar

Ad

Açık oturum özellikleri maddeler halinde,1,ahmet yesevi eserleri,1,ahmet yesevi hakkında kısa bilgi,1,ahmet yesevi özellikleri,1,akadlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,akadlar ile ilgili özet bilgi,1,anı hakkında kısa bilgi,1,anı hatıra maddeler halinde özellikleri,1,asurlular ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,asurlular ile ilgili ozet bilgi,1,aşık halk edebiyatı sanatçıları tablosu,1,Aşık ömer kısaca,1,Aşık ömer maddeler halinde bilgi,1,avarlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,avarlar ile ilgili özet bilgi,1,Avrupa birliği hakkında kısa bilgi,1,Avrupa birliğinin özellikleri,1,babiller ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,babiller ile ilgili özet bilgi,1,babürler hakkında maddeler halinde bilgi,1,babürler özet,1,Bala Hatun,1,Bilim,4,Bitkiler,5,biyografi hakkında kısa bilgi,1,biyografi maddeler halinde özellikleri,1,Bulgarlar ile ilgili özet bilgi,1,Çin uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,çin uygarlığı ile ilgili özet bilgi,1,Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgi,1,Dede Korkut Hikayeleri maddeler halinde bilgi,1,deneme hakkında kısa bilgi,1,deneme maddeler halinde özellikleri,1,divan edebiyatı sanatçıları tablo,1,divan edebiyatında şarkı nedir,1,divan sanatçıları ve eserleri,1,doğu akdeniz uygarlıkları özet,1,dram çeşitleri,1,dram hakkında kısa bilgi,1,dram maddeler halinde özellikleri,1,Edebiyat,206,ege ve yunan uygarlığı maddeler halinde bilgi,1,elamlar,1,elamlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,elamlar ile ilgili özet bilgi,1,eleştiri hakkında kısa bilgi,1,eleştirinin maddeler halinde özellikleri,1,eski yunan uygarlıkları kısaca maddeler halinde bilgi,1,fabl hakkında kısa bilgi,1,fabl maddeler halinde özellikleri,1,Faydalı Bilgiler,2,fenikeliler,1,fıkra hakkında kısa bilgi,1,fıkra maddeler halinde özellikleri,1,Forum kısa bilgi,1,Forum kısaca,1,Forumun özellikleri maddeler halinde,1,gazel hakkında bilgi,1,gazel özellikleri maddeler halinde,1,Genel Bilgi,3,Genel Bilgiler,21,gezi yazısı hakkında kısa bilgi,1,gezi yazısı maddeler halinde özellikleri,1,girit uygarlığı hakkında kısa bilgi,1,göktürkler hakkında maddeler halinde bilgi,1,göktürkler hakkında özet bilgi,1,günlük hakkında kısa bilgi,1,günlük maddeler halinde özellikleri,1,harzemşahlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,harzemşahlar özet bilgi,1,Hayvanlar,1,hint uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,hint uygarlığı ile ilgili özet bilgiler,1,hunlar hakkında maddeler halinde kısa bilgi,1,hunlar hakkında özet bilgi,1,ibraniler,1,İdil Bulgarları,1,İlginç Bilgiler,21,ilk türk beylikleri kısa bilgi,1,ilk türk beylikleri kısaca,1,ilk türk beylikleri özet bilgi,1,Kaktüs ile ilgili bilgiler,1,karacaoğlan hakkında bilgi,1,karacaoğlan hakkında kısa bilgi,1,karacaoğlan kısaca,1,Karagöz ve Hacıvat hakkında kısa bilgi,1,Karagöz ve Hacıvat maddeler halinde özellikleri,1,Kaside Bölümleri,1,Kaside Türleri,1,Kast sistemi hakkında özet bilgi,1,kast sistemi özellikleri,1,kavimler göçü kısaca,1,kayıkçı kul mustafa kısaca,1,kayıkçı kul mustafa maddeler halinde,1,Kırgızlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,kısaca avarlar,1,kısaca babürler,1,kısaca göktürkler,1,Kısaca harzemşahlar,1,kısaca hint uygarlığı,1,kısaca hunlar,1,kısaca kürşad ayaklanması,1,kısaca roma uygarlığı,1,kısaca timur devleti,1,kısaca urartular,1,Kimdir,118,komedya hakkında kısa bilgi,1,komedya maddeler halinde özellikleri,1,Konu Dışı,5,köroğlu özet bilgi,1,Köy Seyirlik Oyunları hakkında kısa bilgi,1,Köy Seyirlik Oyunları maddeler halinde ozellikleri,1,kuloğlu edebi kişiliği maddeler halinde,1,kuloğlu kimdir,1,kutluk devleti hakkında kısa bilgi,1,Lirik şiirin maddeler halinde özellikleri,1,Maddeler Halinde Bilgi,61,mahallileşme akımı hakkında kısa bilgi,1,makale hakkında kısa bilgi,1,makale maddeler halinde özellikleri,1,masal hakkında kısa bilgi,1,masalın maddeler halinde özellikleri,1,meddah hakkında kısa bilgi,1,meddah maddeler halinde özellikleri,1,mesnevi maddeler halinde özellikleri,1,Meşe ile ilgili bilgiler,1,Mısır,1,mısır uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,mısır uygarlığı özet bilgi,1,miken uygarlığı hakkında kısa bilgi,1,Moğollar,1,murabba özellikleri maddeler halinde,1,musammat gazel örneği,1,musammat nedir özellikleri,1,musammat türleri,1,Münazara kısa bilgi,1,Münazara özellikleri maddeler halinde,1,müslüman türk devletlerinde devlet görevlileri,1,müslüman türk devletlerinde saray görevlileri,1,Natüralizm nedir kısaca maddeler halinde,1,Natüralizmin temsilcileri,1,Necip Fazıl Kısakürek Eserleri,1,Nedir,7,orhun yazıtları hakkında kısa bilgi,1,Orkide ile ilgili bilgiler,1,Orta Oyunu hakkında kısa bilgi,1,Orta Oyunu maddeler halinde özellikleri,1,Osmanlı Devleti,1,öykü hakkında kısa bilgi,1,öykü hikaye maddeler halinde özellikleri,1,Özet Bilgi,15,Panelin özellikleri maddeler halinde,1,Realizm nedir kısaca maddeler halinde,1,Realizmin temsilcileri,1,roma uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,roma uygarlığı ile ilgili özet bilgi,1,roman hakkında kısa bilgi,1,romanın maddeler halinde özellikleri,1,rubai nedir edebiyat,1,rubainin özellikleri maddeler halinde,1,sebki hindi hakkında kısa bilgi,1,Sempozyum kısa bilgi,1,Sempozyum özellikleri maddeler halinde,1,Serveti fünun hakkında kısa bilgi,1,söyleşi sohbet hakkında kısa bilgi,1,söyleşinin maddeler halinde özellikleri,1,söylev hakkında kısa bilgi,1,söylevin maddeler halinde özellikleri,1,sunum özellikleri maddeler halinde,1,sunum özellikleri nedir,1,sümerler,1,sümerler ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,sümerler ile ilgili özet bilgi,1,şarkı özellikleri maddeler halinde,1,Tarih,76,Tarihler,1,tekke edebiyatı sanatçıları tablosu,1,timur devleti hakkında maddeler halinde bilgi,1,trajedi hakkında kısa bilgi,1,trajedi özellikleri maddeler halinde,1,Tuna Bulgarları,1,tuyuğ nedir edebiyat,1,tuyuğ özellikleri maddeler halinde,1,türk adı ilk nerede geçmiştir,1,türk adının anlamı,1,türk adının kökeni,1,türk göçlerinin sebep ve sonuçları kısaca,1,türk göçlerinin sebep ve sonuçları maddeler halinde,1,türk ismi nereden gelmektedir,1,türk isminin geçtiği ilk eser,1,türki basit akımı hakkında bilgi,1,urartular hakkında özet bilgi,1,urartular ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,Uygurlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,uygurlar ile ilgili özet bilgi,1,uygurların özellikleri,1,Ülkeler,14,Volga Bulgarları,1,Yapılar,1,yüzyıllara göre halk şairleri,1,yüzyıllara göre tekke şairleri,1,
ltr
item
Kısa Bilgi: Aşık Halk Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Kısaca
Aşık Halk Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Kısaca
https://2.bp.blogspot.com/-oGhmwu8Fkb4/Wn8hyvAmVvI/AAAAAAAAGkM/aspSugznsasLlBheiOqd_bgQmOkIOmvBgCEwYBhgL/s200/asik-halk-edebiyati.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oGhmwu8Fkb4/Wn8hyvAmVvI/AAAAAAAAGkM/aspSugznsasLlBheiOqd_bgQmOkIOmvBgCEwYBhgL/s72-c/asik-halk-edebiyati.jpg
Kısa Bilgi
https://www.kisabilgi.net/2018/02/asik-edebiyati-sanatcilari-ve-eserleri-kisaca.html
https://www.kisabilgi.net/
https://www.kisabilgi.net/
https://www.kisabilgi.net/2018/02/asik-edebiyati-sanatcilari-ve-eserleri-kisaca.html
true
8809941384930118161
UTF-8
Tüm yayınları görüntüle Başka yayın bulunamadı Tümünü Gör Devamı Yanıtla Vazgeç Sil Anasayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü Gör Diğer Yayınlar Etiket Arşiv Arama Tüm Yayınlar Sonuç Bulunamadı Anasayfa'ya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Ara Oc Şub Mar Nis Mayıs May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Yeni 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 hafta önce Takipçiler Takip THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content