Divan Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Kısaca Özet

. Sanatçı Açıklama Önemli Eser(ler)i Hoca Dehhani (13.yy) Bilinen ilk divan şairidir. Selçuklu Şehnamesi ...

.
Sanatçı Açıklama Önemli Eser(ler)i
Hoca Dehhani (13.yy) Bilinen ilk divan şairidir. Selçuklu Şehnamesi
Şeyyad Hamza (13.yy) Didaktik ve tasavvufi eserler vermiştir. Yusuf-u Züleyha
Ahmet Fakih (13.yy) Dini, ahlaki öğütler içeren mesnevisi ile ünlüdür. Çarhname
Rumi (13.yy) Mevlevi tarikatının kurucusu olan ünlü tasavvuf şairidir. Mesnevi, Fihi Ma Fih, Divan-ı Kebir, Mektubat
Sultan Veled (13.yy) Dini, tasavvufi, didaktik manzumeler yazmıştır. İbtidaname, Rübabname, İntihaname
Gülşehri (14.yy) Mutasavvıf şairdir. Türkçe'ye önem vermiştir. Mantıkut Tayr, Felekname (Mesnevi)
Aşık Paşa (14.yy) Eserlerini sade Türkçe ile yazmıştır. Garipname
Ahmedi (14.yy) Dönemin önemli şairidir. Din dışı konularda yazdı. İskendername, Cemşid-i Hurşit
Kadı Burhanettin (14.yy) Azeri Türkçesiyle yazdı. Tuyuğları ile ünlüdür. Divanı vardır.
Nesimi (14.yy) Azeri Türkçesiyle yazdı. Eserlerinde Hurufiliği anlatmıştır. Divanı vardır.
Şeyhi (15.yy) Şair ve hekimdir. Hiciv türünde ünlüdür. Harname, Hüsrev-ü Şirin
Ali Şir Nevai (15.yy) Çağatay Türkçesiyle yazan devlet adamıdır. Muhakemetül Lugateyn eserinde Türkçe'nin Farsça'dan üstünlüğünü ortaya koydu. Muhakemetül Lugateyn, Mecalisün Nefais (Tezkire)
Sinan Paşa (15.yy) Süslü nesirin temsilcisidir. Tazarruname, Tezkiretül Evliya
Ahmet Paşa (15.yy) Fatih döneminde yaşamış devlet adamı ve şairdir. Kerem kasidesi
Mercimek Ahmet (15.yy) Nesir türünde eser verdi. Kabusname
Süleyman Çelebi (15.yy) Mevlid yazma geleneğini başlattı. Vesiletün Necat
Fuzuli (16.yy) Divan edebiyatının en önemli şairlerindendir. Azeri Türkçesiyle şiirler yazmıştır. Birçok türde eseri vardır. Şikayetname, Leyla ve Mecnun, Bengü Bade
Baki (16.yy) Şairler sultanı olarak bilinir. Din dışı konularda yazmıştır.  Kanuni mersiyesi
Bağdatlı Ruhi (16.yy) Dönemin aksaklıklarını, olumsuzluklarını dile getirdi. Terkib-i bentleriyle ünlüdür.
Nefi (17.yy) Kasideleriyle ve hicivleriyle ünlüdür.  Siham-ı Kaza
Nabi (17.yy) Didaktik şiirler verdi. Divan şiirine yenilik getirdi. Sosyal konulara değindi. Hayrabad, Hayriye, Tuhfetül Harameyn
Katip Çelebi (17.yy) Bilim adamı ve düşünürdür. Tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya alanıyla ilgili çalışmaları vardır. Keşfüz Zunun, Cihannuma, Fezleke
Nedim (18.yy) Lale Devri şairidir. Mahallileşme akımının temsilcisidir. Şiirlerinde aşk, içki, zevk ve sefa konularını işledi. Şarkı nazım biçiminde eserleri vardır. Divanı vardır.
Şeyh Galip (18.yy) Mevlevi şeyhidir. Sebki Hindi akımının temsilcisidir. Son büyük divan sanatçısıdır. Hüsnü Aşk

Yorumlar

Ad

Açık oturum özellikleri maddeler halinde,1,ahmet yesevi eserleri,1,ahmet yesevi hakkında kısa bilgi,1,ahmet yesevi özellikleri,1,akadlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,akadlar ile ilgili özet bilgi,1,anı hakkında kısa bilgi,1,anı hatıra maddeler halinde özellikleri,1,asurlular ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,asurlular ile ilgili ozet bilgi,1,aşık halk edebiyatı sanatçıları tablosu,1,Aşık ömer kısaca,1,Aşık ömer maddeler halinde bilgi,1,avarlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,avarlar ile ilgili özet bilgi,1,Avrupa birliği hakkında kısa bilgi,1,Avrupa birliğinin özellikleri,1,babiller ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,babiller ile ilgili özet bilgi,1,babürler hakkında maddeler halinde bilgi,1,babürler özet,1,Bala Hatun,1,Bilim,4,Bitkiler,5,biyografi hakkında kısa bilgi,1,biyografi maddeler halinde özellikleri,1,Bulgarlar ile ilgili özet bilgi,1,Çin uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,çin uygarlığı ile ilgili özet bilgi,1,dadaizm özellikleri,1,dadaizmin temsilcileri,1,Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgi,1,Dede Korkut Hikayeleri maddeler halinde bilgi,1,deneme hakkında kısa bilgi,1,deneme maddeler halinde özellikleri,1,divan edebiyatı sanatçıları tablo,1,divan edebiyatında şarkı nedir,1,divan sanatçıları ve eserleri,1,doğu akdeniz uygarlıkları özet,1,dram çeşitleri,1,dram hakkında kısa bilgi,1,dram maddeler halinde özellikleri,1,Edebiyat,230,ege ve yunan uygarlığı maddeler halinde bilgi,1,Egzistansiyalizm özellikleri,1,Egzistansiyalizm temsilcileri,1,ekspresyonizm özellikleri,1,ekspresyonizm temsilcileri,1,elamlar,1,elamlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,elamlar ile ilgili özet bilgi,1,eleştiri hakkında kısa bilgi,1,eleştirinin maddeler halinde özellikleri,1,Empresyonizm özellikleri,1,Empresyonizm temsilcileri,1,eski yunan uygarlıkları kısaca maddeler halinde bilgi,1,fabl hakkında kısa bilgi,1,fabl maddeler halinde özellikleri,1,Faydalı Bilgiler,2,fenikeliler,1,fıkra hakkında kısa bilgi,1,fıkra maddeler halinde özellikleri,1,Flaubert özellikleri,1,Forum kısa bilgi,1,Forum kısaca,1,Forumun özellikleri maddeler halinde,1,futurizm maddeler halinde,1,futurizm özellikleri,1,futurizmin temsilcileri,1,gazel hakkında bilgi,1,gazel özellikleri maddeler halinde,1,Genel Bilgi,3,Genel Bilgiler,21,gezi yazısı hakkında kısa bilgi,1,gezi yazısı maddeler halinde özellikleri,1,girit uygarlığı hakkında kısa bilgi,1,goethe eserleri,1,goethe hayatı,1,goethe özellikleri,1,göktürkler hakkında maddeler halinde bilgi,1,göktürkler hakkında özet bilgi,1,günlük hakkında kısa bilgi,1,günlük maddeler halinde özellikleri,1,harzemşahlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,harzemşahlar özet bilgi,1,Hayvanlar,1,hint uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,hint uygarlığı ile ilgili özet bilgiler,1,hunlar hakkında maddeler halinde kısa bilgi,1,hunlar hakkında özet bilgi,1,hümanizm maddeler halinde,1,hümanizm özellikleri,1,hümanizmin temsilcileri,1,ibraniler,1,İdil Bulgarları,1,İlginç Bilgiler,21,ilk türk beylikleri kısa bilgi,1,ilk türk beylikleri kısaca,1,ilk türk beylikleri özet bilgi,1,jan jak russo,1,Kaktüs ile ilgili bilgiler,1,karacaoğlan hakkında bilgi,1,karacaoğlan hakkında kısa bilgi,1,karacaoğlan kısaca,1,Karagöz ve Hacıvat hakkında kısa bilgi,1,Karagöz ve Hacıvat maddeler halinde özellikleri,1,Kaside Bölümleri,1,Kaside Türleri,1,Kast sistemi hakkında özet bilgi,1,kast sistemi özellikleri,1,kavimler göçü kısaca,1,kayıkçı kul mustafa kısaca,1,kayıkçı kul mustafa maddeler halinde,1,Kırgızlar ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,kısaca avarlar,1,kısaca babürler,1,kısaca göktürkler,1,Kısaca harzemşahlar,1,kısaca hint uygarlığı,1,kısaca hunlar,1,kısaca kürşad ayaklanması,1,kısaca roma uygarlığı,1,kısaca timur devleti,1,kısaca urartular,1,Kimdir,135,komedya hakkında kısa bilgi,1,komedya maddeler halinde özellikleri,1,Konu Dışı,5,köroğlu özet bilgi,1,Köy Seyirlik Oyunları hakkında kısa bilgi,1,Köy Seyirlik Oyunları maddeler halinde ozellikleri,1,kuloğlu edebi kişiliği maddeler halinde,1,kuloğlu kimdir,1,kutluk devleti hakkında kısa bilgi,1,Kübizm özellikleri,1,Kübizm temsilcileri,1,Lamartine eserleri,1,Lamartine hayatı,1,Lirik şiirin maddeler halinde özellikleri,1,Maddeler Halinde Bilgi,61,mahallileşme akımı hakkında kısa bilgi,1,makale hakkında kısa bilgi,1,makale maddeler halinde özellikleri,1,masal hakkında kısa bilgi,1,masalın maddeler halinde özellikleri,1,meddah hakkında kısa bilgi,1,meddah maddeler halinde özellikleri,1,mesnevi maddeler halinde özellikleri,1,Meşe ile ilgili bilgiler,1,Mısır,1,mısır uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,mısır uygarlığı özet bilgi,1,miken uygarlığı hakkında kısa bilgi,1,Moğollar,1,murabba özellikleri maddeler halinde,1,musammat gazel örneği,1,musammat nedir özellikleri,1,musammat türleri,1,Münazara kısa bilgi,1,Münazara özellikleri maddeler halinde,1,müslüman türk devletlerinde devlet görevlileri,1,müslüman türk devletlerinde saray görevlileri,1,Natüralizm nedir kısaca maddeler halinde,1,Natüralizmin temsilcileri,1,Necip Fazıl Kısakürek Eserleri,1,Nedir,7,orhun yazıtları hakkında kısa bilgi,1,Orkide ile ilgili bilgiler,1,Orta Oyunu hakkında kısa bilgi,1,Orta Oyunu maddeler halinde özellikleri,1,Osmanlı Devleti,1,öykü hakkında kısa bilgi,1,öykü hikaye maddeler halinde özellikleri,1,Özet Bilgi,15,Panelin özellikleri maddeler halinde,1,parnasizm maddeler halinde,1,parnasizm özellikleri,1,parnasizmin temsilcileri,1,platon eserleri,1,platon özellikleri maddeler halinde,1,platon özet bilgi,1,puşkin özellikleri,1,Realizm nedir kısaca maddeler halinde,1,Realizmin temsilcileri,1,roma uygarlığı hakkında maddeler halinde bilgi,1,roma uygarlığı ile ilgili özet bilgi,1,roman hakkında kısa bilgi,1,romanın maddeler halinde özellikleri,1,rubai nedir edebiyat,1,rubainin özellikleri maddeler halinde,1,sebki hindi hakkında kısa bilgi,1,sembolizm maddeler halinde,1,sembolizm özellikleri,1,sembolizmin temsilcileri,1,Sempozyum kısa bilgi,1,Sempozyum özellikleri maddeler halinde,1,Serveti fünun hakkında kısa bilgi,1,Sokrates özet hayatı,1,söyleşi sohbet hakkında kısa bilgi,1,söyleşinin maddeler halinde özellikleri,1,söylev hakkında kısa bilgi,1,söylevin maddeler halinde özellikleri,1,sunum özellikleri maddeler halinde,1,sunum özellikleri nedir,1,sümerler,1,sümerler ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,sümerler ile ilgili özet bilgi,1,Sürrealizm özellikleri,1,Sürrealizmin temsilcileri,1,şarkı özellikleri maddeler halinde,1,Tarih,76,Tarihler,1,tekke edebiyatı sanatçıları tablosu,1,timur devleti hakkında maddeler halinde bilgi,1,trajedi hakkında kısa bilgi,1,trajedi özellikleri maddeler halinde,1,Tuna Bulgarları,1,tuyuğ nedir edebiyat,1,tuyuğ özellikleri maddeler halinde,1,türk adı ilk nerede geçmiştir,1,türk adının anlamı,1,türk adının kökeni,1,türk göçlerinin sebep ve sonuçları kısaca,1,türk göçlerinin sebep ve sonuçları maddeler halinde,1,türk ismi nereden gelmektedir,1,türk isminin geçtiği ilk eser,1,türki basit akımı hakkında bilgi,1,urartular hakkında özet bilgi,1,urartular ile ilgili maddeler halinde bilgi,1,Uygurlar hakkında maddeler halinde bilgi,1,uygurlar ile ilgili özet bilgi,1,uygurların özellikleri,1,Ülkeler,14,victor hugo edebi kişiliği,1,victor hugo özellikleri,1,Volga Bulgarları,1,Yapılar,1,yüzyıllara göre halk şairleri,1,yüzyıllara göre tekke şairleri,1,
ltr
item
Kısa Bilgi: Divan Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Kısaca Özet
Divan Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Kısaca Özet
https://1.bp.blogspot.com/-tstqpc_-s20/XIlZ71NHaoI/AAAAAAAAICA/vgNmgzxIyKExxeQJfEpMc2KpXJzhnP5DwCLcBGAs/s320/divansanatci.png
https://1.bp.blogspot.com/-tstqpc_-s20/XIlZ71NHaoI/AAAAAAAAICA/vgNmgzxIyKExxeQJfEpMc2KpXJzhnP5DwCLcBGAs/s72-c/divansanatci.png
Kısa Bilgi
https://www.kisabilgi.net/2019/03/divan-edebiyat-yazarlar-ve-eserleri.html
https://www.kisabilgi.net/
https://www.kisabilgi.net/
https://www.kisabilgi.net/2019/03/divan-edebiyat-yazarlar-ve-eserleri.html
true
8809941384930118161
UTF-8
Tüm yayınları görüntüle Başka yayın bulunamadı Tümünü Gör Devamı Yanıtla Vazgeç Sil Anasayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü Gör Diğer Yayınlar Etiket Arşiv Arama Tüm Yayınlar Sonuç Bulunamadı Anasayfa'ya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Ara Oc Şub Mar Nis Mayıs May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Yeni 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 hafta önce Takipçiler Takip THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content